Dell

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
Dell 5537 core i5 4 GB 15 2,097,528 نمودار تغییر قیمت Dell 5537
DELL Latitude E6230 Core i5 4 320 Inthel 12 0 نمودار تغییر قیمت DELL Latitude E6230
Dell 3537 celeron GB 2 15 1,194,726 نمودار تغییر قیمت Dell 3537
DELL Latitude E6330 Core i5 4 500 Inthel 13 0 نمودار تغییر قیمت DELL Latitude E6330
Dell 3521 core i3 2 GB 15 1,448,808 نمودار تغییر قیمت Dell 3521
DELL XPS 13 Core i7 4 SSD 256 Inthel 13.3 0 نمودار تغییر قیمت DELL XPS 13
Dell 5537 Core i5 4 GB 15 2,048,874 نمودار تغییر قیمت Dell 5537
DELL XPS L502 X Core i7 8 750 NVIDIA 2G 15.6 0 نمودار تغییر قیمت DELL XPS L502 X
Dell 3521 core i3 4 GB 15 1,610,988 نمودار تغییر قیمت Dell 3521
Dell 3421 2117u GB 2 14.1’ 1,232,568 نمودار تغییر قیمت Dell 3421
DELL Inspiron 2521 Core i3 2 320 Intel 3000 15.6 0 نمودار تغییر قیمت DELL Inspiron 2521
Dell 5521 Core i5 5521 Core i5 4 GB 750 GB 15’ call نمودار تغییر قیمت Dell 5521 Core i5
DELL Inspiron 5050 Core i3 2 320 Intel 3000 15.6 0 نمودار تغییر قیمت DELL Inspiron 5050
Dell 3521 Core i5 4 1TB 2GB 15 call نمودار تغییر قیمت Dell 3521
DELL INSPIRON 2521 Core i7 8 iT RADION 2G 15.6 2,790,000 نمودار تغییر قیمت DELL INSPIRON 2521
DELL INSPIRON 5520 Core i7 8 iT RADION 1G 15.6 20,605,000 نمودار تغییر قیمت DELL INSPIRON 5520
DELL Latitude E6430 Core i7 8 750 NVIDIA 3G 14 7,000,000 نمودار تغییر قیمت DELL Latitude E6430
DELL INSPIRON 5521 Core i7 8 iT RADION 2G 15.6 2,550,000 نمودار تغییر قیمت DELL INSPIRON 5521
هتل با ما

Sony

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
DUO 11SVD1115CDB Core i5 8 128 SSD Inthel 4000 11 4,579,000 نمودار تغییر قیمت DUO 11SVD1115CDB
SVF 1521 ECXW Core i7 4 500 1G NVIDIA 15.6 3,099,000 نمودار تغییر قیمت SVF 1521 ECXW
SVE 1413BCX Core i3 4 320 Inthel 4000 14 1,199,000 نمودار تغییر قیمت SVE 1413BCX
E 14A37CDH Core i7 16 1T RADION 7670 2048 14 4,549,000 نمودار تغییر قیمت E 14A37CDH
S 1311DGX Core i7 12 640 NVIDIA 640 M 1024 13.3 4,999,000 نمودار تغییر قیمت S 1311DGX
SVF1521DCXW Core i5 4 500 NVIDIA 740 1024 15.6 2,349,000 نمودار تغییر قیمت SVF1521DCXW
SV14A390X Core i7 8 1T RADION 7670 2048 14 4,679,000 نمودار تغییر قیمت SV14A390X
E15135CX Core i5 6 1T Inthel 4000 15.6 2,499,000 نمودار تغییر قیمت E15135CX
SVE14A390X-B Core i7 8 1T RADION 7670 2048 14 4,229,000 نمودار تغییر قیمت SVE14A390X-B
عظیم خودرو

Asus

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
Asus X550 Core i3 4 GB 14.1’ 1,933,104 نمودار تغییر قیمت Asus X550
Asus S300 Core i3 4 GB 13 1,967,784 نمودار تغییر قیمت Asus S300
Asus X552 Core i5 4 GB 15.6 1,881,288 نمودار تغییر قیمت Asus X552
Asus X450 LD core i7 8 GB 14.1’ 2,681,376 نمودار تغییر قیمت Asus X450 LD
Asus A450 Core i5 4 GB 14.1’ 2,173,212 نمودار تغییر قیمت Asus A450
Asus X550 LD core i3 4 GB 15.6" 1,933,104 نمودار تغییر قیمت Asus X550 LD
Asus X200 Dual core 2 GB 12 1,437,996 نمودار تغییر قیمت Asus X200
Asus X552 DUAL 2117 4 GB 15.6 1,567,740 نمودار تغییر قیمت Asus X552
AsusX550 Corei7 6GB 15.6 2,778,684 نمودار تغییر قیمت AsusX550
Asus K551 Core i7 6 GB 15.6 2,865,180 نمودار تغییر قیمت Asus K551
Asus X550 LD Core i5 4 GB 15.6 2,173,212 نمودار تغییر قیمت Asus X550 LD
Asus X450 LD core i5 4 GB 14.1’ 2,086,716 نمودار تغییر قیمت Asus X450 LD
Asus X452 DUAL 2117 DUAL 2117 4 GB 14.1’ 1,524,492 نمودار تغییر قیمت Asus X452 DUAL 2117
Asus X450 Core i5 8 GB 14.1’ 2,284,800 نمودار تغییر قیمت Asus X450
Asus X550 LD Core i5 6 GB 15.6 2,659,752 نمودار تغییر قیمت Asus X550 LD
Asus X450 LD core i7 4 GB 14.1’ 2,432,700 نمودار تغییر قیمت Asus X450 LD
Asus X452 core i3 4 GB 15.6 1,773,168 نمودار تغییر قیمت Asus X452
Asus X451 b1007 2 GB 14.1’ 1,150,407 نمودار تغییر قیمت Asus X451
Asus X550 LD Core i7 6 GB 15.6 2,778,684 نمودار تغییر قیمت Asus X550 LD
Asus X451 core i3 4 GB 14.1’ 1,546,116 نمودار تغییر قیمت Asus X451
Asus X200 Dual core 2 GB 12 1,437,996 نمودار تغییر قیمت Asus X200
Asus X551 b1007 2 GB 15.6 1,210,944 نمودار تغییر قیمت Asus X551
Asus X552 core i5 4 GB 15.6 1,881,288 نمودار تغییر قیمت Asus X552
X550-B Core i7 6 1T NVIDIA 720 2048 15.6 2,799,000 نمودار تغییر قیمت X550-B
N46VZ-B Core i7 8 1T NVIDIA 650 2048 14 3,049,000 نمودار تغییر قیمت N46VZ-B
X450CC-D Core i5 6 1T NVIDIA 720 2048 14 2,179,000 نمودار تغییر قیمت X450CC-D
X550-A Pentium 1.8 4 750 NVIDIA 720 2048 15.6 1,699,000 نمودار تغییر قیمت X550-A
X450CC-B Core i7 4 750 NVIDIA 720 2048 14 2,299,000 نمودار تغییر قیمت X450CC-B
K46CB-B Core i7 6 1T NVIDIA 740 2048 14 2,739,000 نمودار تغییر قیمت K46CB-B
X450CC-G Pentium 1.8 4 500 NVIDIA 720 2048 14 1,499,000 نمودار تغییر قیمت X450CC-G
VIVO BOOK S550-D Core i3 6 1T NVIDIA 740 2048 15.6 2,499,000 نمودار تغییر قیمت VIVO BOOK S550-D
X450CC-C Pentium 1.8 4 750 NVIDIA 720 2048 14 1,699,000 نمودار تغییر قیمت X450CC-C
N43SM-C Core i5 4 640 NVIDIA 630 2048 14.1 2,249,000 نمودار تغییر قیمت N43SM-C
VIVO BOOK S400CA Core i5 4 500 Inthel 14 2,199,000 نمودار تغییر قیمت VIVO BOOK S400CA

HP

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
Hp 4540 Core i7 8 GB 15.6 2,508,384 نمودار تغییر قیمت Hp 4540
Hp G020 E1-2100 2 GB 15.6 1,124,448 نمودار تغییر قیمت Hp G020
Hp D002 Core i5 4 GB 15.6 1,902,912 نمودار تغییر قیمت Hp D002
Hp ENVY 15T Hp ENVY 15T 8 GB 15.6 4,175,340 نمودار تغییر قیمت Hp ENVY 15T
Hp ENVY 15T Core i7 8 GB 15.6 4,175,340 نمودار تغییر قیمت Hp ENVY 15T
Hp N055 core i3 4 GB 15.6 1,712,478 نمودار تغییر قیمت Hp N055
Hp 450 Core i5 8 GB 15.6 2,238,084 نمودار تغییر قیمت Hp 450
Hp N240 core i5 4 GB 15.6 1,956,972 نمودار تغییر قیمت Hp N240
Hp N059 Core i3 4 GB 15.6 1,621,800 نمودار تغییر قیمت Hp N059
Hp 4540 Core i5 4 GB 15.6 2,000,220 نمودار تغییر قیمت Hp 4540
Hp N245 Core i7 8 GB 15.6 2,521,440 نمودار تغییر قیمت Hp N245
Hp D033 Core i3 4 GB 15.6 1,502,868 نمودار تغییر قیمت Hp D033

Acer

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
Acer V5 Core i5 6 GB 15.6 1,989,408 نمودار تغییر قیمت Acer V5
Laptop Acer E1-570 Core i3 E1-570 Core i3 4 GB 15.6’ 1,383,936 نمودار تغییر قیمت Laptop Acer E1-570 Core i3
Laptop Acer E1-572 Core i3 Core i3 4GB 15.6 1,643,424 نمودار تغییر قیمت Laptop Acer E1-572 Core i3
Acer E1-530 Quad Core 2 GB 15.6 1,178,508 نمودار تغییر قیمت Acer E1-530
Laptop Acer E1-572 Core i5 E1-572 Core i5 4GB 15.6 1,794,972 نمودار تغییر قیمت Laptop Acer E1-572 Core i5
Laptop Acer E1-572 Core i5 Core i5 4 GB 15.6 1,632,612 نمودار تغییر قیمت Laptop Acer E1-572 Core i5
Acer V3 Core i7 8 GB 15.6 call نمودار تغییر قیمت Acer V3
Laptop Acer E1-572 Core i5 E1-572 Core i5 6GB 15.6 1,892,100 نمودار تغییر قیمت Laptop Acer E1-572 Core i5
Acer V5 Core i7 8 GB 15.6 2,724,624 نمودار تغییر قیمت Acer V5
Laptop Acer E1-572 Core i7 Core i7 8 GB 15.6 2,216,460 نمودار تغییر قیمت Laptop Acer E1-572 Core i7
Laptop Acer E1-572 Core i5 E1-572 Core i5 6GB 15.6 2,292,144 نمودار تغییر قیمت Laptop Acer E1-572 Core i5
Acer V5 Core i5 6GB 15.6 1,989,408 نمودار تغییر قیمت Acer V5
Laptop Acer E1-572 Core i5 Core i5 6 GB 15.6 1,892,100 نمودار تغییر قیمت Laptop Acer E1-572 Core i5

Lenovo

مدل پردازنده رم هارد گرافیک سایز صفحه قیمت ( تومان )
Lenovo G500 B1000 2 GB 15.6 1,092,012 نمودار تغییر قیمت Lenovo G500
Lenovo B590 2020 2 GB 15.6 1,146,072 نمودار تغییر قیمت Lenovo B590
Lenovo Z-510 Core i5-Haswell 8 GB 15.6 2,324,580 نمودار تغییر قیمت Lenovo Z-510
Lenovo Z510 Core i5-Haswell 4GB 15.6 call نمودار تغییر قیمت Lenovo Z510
lenovo G510 Core i7-Haswell 6 GB 15.6 2,248,896 نمودار تغییر قیمت lenovo G510
Lenovo G510 Core i7-Haswell 8 GB 15.6 نمودار تغییر قیمت Lenovo G510
Lenovo G5070 core i5-Haswell 6 GB 15.6 1,967,784 نمودار تغییر قیمت Lenovo G5070
Lenovo G500 Core i3 4 GB 15.6 1,351,500 نمودار تغییر قیمت Lenovo G500
Lenovo Z-510 Core i7-Haswell 8 GB 15.6 2,724,624 نمودار تغییر قیمت Lenovo Z-510
Lenovo G500 Core i3 4 GB 15.6 1,513,680 نمودار تغییر قیمت Lenovo G500
Lenovo G510 Core i7-Haswell 8 GB 15.6 2,335,392 نمودار تغییر قیمت Lenovo G510
Lenovo S-510 Core i7 4GB 15.6 2,313,768 نمودار تغییر قیمت Lenovo S-510
lenovo G5070 Core i5 4 GB 15.6 1,827,228 نمودار تغییر قیمت lenovo G5070
LenovoG5070 Core i3 4 GB 15.6 1,437,996 نمودار تغییر قیمت LenovoG5070
Lenovo Z-510 Core i7-Haswell 8 GB 15.6 2,724,624 نمودار تغییر قیمت Lenovo Z-510
Lenovo G510 core i5-Haswell 4 GB 15.6 1,697,484 نمودار تغییر قیمت Lenovo G510
Lenovo G510 core i3 4 GB 15.6 call نمودار تغییر قیمت Lenovo G510
Lenovo Z-510 Core i5-Haswell 6 GB 15.6 2,227,272 نمودار تغییر قیمت Lenovo Z-510
Lenovo G510 Core i3 Haswell 4 GB 15.6 call نمودار تغییر قیمت Lenovo G510
LenovoG5070 Core i5 4 GB 15.6 call نمودار تغییر قیمت LenovoG5070
Lenovo E1-572 core i3 4 GB 15.6 call نمودار تغییر قیمت Lenovo E1-572
Lenovo Z510 Core i5-Haswell 6 GB 15.6 2,248,896 نمودار تغییر قیمت Lenovo Z510
Lenovo S-510 Core i5 4 GB 15.6 1,978,596 نمودار تغییر قیمت Lenovo S-510
Lenovo Z-510 Core i7-Haswell 8 GB 15.6 2,724,624 نمودار تغییر قیمت Lenovo Z-510
Lenovo G510 core i5-Haswell 4 GB 15.6 1,691,466 نمودار تغییر قیمت Lenovo G510
Lenovo G510 Core i5-Haswell 4 GB 15.6 1,773,168 نمودار تغییر قیمت Lenovo G510
lenovo G5070 B1000 2 GB 15.6 1,092,012 نمودار تغییر قیمت lenovo G5070
Lenovo G500 core i3 4 GB 15.6 1,546,116 نمودار تغییر قیمت Lenovo G500
Lenovo B5400 core i5 4 GB 15.6 1,697,484 نمودار تغییر قیمت Lenovo B5400
Lenovo S510 core i3 4 GB 15.6 1,632,612 نمودار تغییر قیمت Lenovo S510
Lenovo z 410 core i7-Haswell 8 GB 14.1 2,616,504 نمودار تغییر قیمت Lenovo z 410
lenovo G510 Core i7-Haswell 8 GB 15.6 2,237,778 نمودار تغییر قیمت lenovo G510
Lenovo G510 Core i7-Haswell 8 GB 15.6 2,540,820 نمودار تغییر قیمت Lenovo G510
lenovo G5070 core i3 4 GB 15.6 1,405,560 نمودار تغییر قیمت lenovo G5070